CV

Skriven av David. i kategorin David Fasta

Curriculum Vitae

Utbildningar

Grundskola: 1983 - 1992

Gymnasium: 1992 - 1995, Teknisk linje - maskinteknisk gren - Kongahällagymnasiet, Kungälv

Högskola: 1999 - 2002, Brandingenjörsprogrammet (140p) - Lunds Tekniska Högskola, Lund

Praktik: 2000, Tre veckors utbildning inför miljöpraktik för brandingenjörer - Statens Räddningsverk, Revinge

UGL: 2001, En veckas utbildning Utveckling Grupp/Ledare

RUB: 2003, Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer - Statens Räddningsverk, Revinge

Anställningar

1992-04 – 1995-09 (Visstidsanställning – heltid)

Sommarkyrkan i Kungälvs församling. Arbetet var säsongsarbete under sommarmånaderna. I arbetet ingick planering och arbetsledning av, samt aktivt arbete i, den s.k. sommarkyrkoverksamheten, vilken innefattar caféverksamhet, turistguidning och konstutställningar.

1995-08 – 1996-12 (Praktik – heltid)

Praktik vid räddningstjänsten i Kungälv. Uppgifterna var mycket varierande. Jag tog fram insatsplaner, utformade schemasystem för en ny utryckande organisation, deltog som stabsassistent i operativ ledning av räddningsuppdrag, genomförde upphandlingsförfaranden enl. LOU, utformade en sambandsinstruktion, utvecklade utlarmningssystem för en ny larmteknik m.m.

1998-05 – 2001-01. (Timanställning)

Redaktör vid trafikredaktionen på Sveriges Radio Göteborg. I arbetsuppgifterna ingick att ta emot och samla in uppgifter rörande trafiksituationen i Göteborgsregionen samt att direktsända densamma över P4:s sändare.

2000-06 – 2000-08. (Praktik)

Miljöpraktik för brandingenjörer vid Uddevalla räddningstjänst.

2000-08 – 2000-12 (Timanställning)

Mentor i matematik för årskurs 1 vid brandingenjörsprogrammet, Lunds Tekniska Högskola.

2001-03 – 2003-12 (Timanställning)

Användarsupport och datorunderhåll vid avdelningen för brandteknik, Lunds Tekniska Högskola.

2001-06 – 2001-07. (Projektanställning - heltid)

Projektanställning för framtagande av insatsplaner vid en väteperoxidfabrik resp. en kromasilfabrik på Eka Chemicals i Bohus.

2002-06 – 2002-08. (Projektanställning – heltid, timanställning fram till 2003-02)

Projektanställning för framtagande av en webbapplikation för fördjupad brandförloppsbeskrivning vid brand i byggnad. Applikationen tjänar som arbetsverktyg för brandinspektör i beredskap vid Lunds Brandförsvar.

2002-10 – 2003-12. (Projektanställning – heltid, timanställning fram till 2003-04)

Projektanställning vid räddningstjänsten i Jönköpings kommun för brandteknisk inventering och insatsplanering av kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse i Jönköpings tätort.

2004-01 - 2006-06. (Projektanställning - heltid)

Projektanställning vid räddningstjänsten i Jönköpings kommun med arbetsuppgifter främst riktade mot arbetet i skydd mot olyckor.

2006-07 - 2007-06 (Vikariat - heltid)

Vikarie vid räddningstjänsten i Jönköpings kommun med arbetsuppgifter främst riktade mot arbetet i skydd mot olyckor.

2007-07 - 2015-01. (Tillsvidareanställning - heltid)

Brandingenjör vid räddningstjänsten i Jönköpings kommun med arbetsuppgifter inom Räddningstjänstens område.

2014-08 - ff. (Tillsvidareanställning - heltid)

Brandingenjör, tillika stf räddningschef vid räddningstjänsten i Vaggeryds kommun.

Övriga uppdrag

1995-01 – 1997-12

Sekreterare i en ungdomsgrupp inom Svenska Kyrkan i Kungälv.

1997-01 – 1997-11

Fullgjorde min värnplikt som musiksoldat vid Försvarsmusikcentrum, FöMusC, förlagd till Livgardets Dragontrumpetarkår, LDK, på K1. Tjänsten var tio månader lång och innebar, förutom sedvanlig militär grundutbildning, offentliga uppträdanden med stor publik ofta under stor tidspress. Tjänsten innebar också en stor noggrannhet eftersom FöMusC är en av Försvarsmaktens starkaste PR-vapen och således ställer mycket höga krav på det som internt kallas "puts och studs".

1997-01 – 1997-11

Skyddsassistent för Livgardets Dragontrumpetarkår 1997. Skyddsassistent motsvarar den civila världens skyddsombud.

1998-01 – 2007-08

Webmaster för Livgardets Dragontrumpetarkårs hemsida.

1998-01 – 1999-12

Vice dirigent i Kungälvs musikkår. Uppdraget innebär, förutom musikalisk ledning, även planering av verksamheten såväl konstnärligt som administrativt.

1999-01 – 2002-12

Kassör i Föreningen Ad Dominum.

1999-01 – 2003-06.

Ledamot i utbildningsnämnden för brandingenjörsprogrammet, UNBI.

2000-02 – 2003-01.

Webmaster tillika ansvarig för den s.k. datorgruppen inom Brandingenjörsstuderandes intresseförening.

2000-06 – 2001-06

Chefredaktör för tidningen Bilagan. Tidningen är en facktidskrift inom brandingenjörens arbetsfält och ges ut ett par gånger om året av andraårsstudenterna vid brandingenjörsprogrammet, LTH. Tidningen trycks i c:a 2.500 exemplar och distribueras till alla företag, organisationer, myndigheter och förvaltningar inom branschen.

2001-02 – 2002-02

Ordförande i studierådet för utbildningarna till brandingenjör och civilingenjör riskhantering.

2002-02 – 2003-02

Chef för marknadsföringsgruppen inom Brandingenjörsstuderandes intesseförening.

2006 - ff.

Ljudtekniker i Immanuelskyrkan, Jönköping

Utgivna rapporter

Douhan M, Högberg D, Kräling A, Wallgren M, Åkesson L
Brandmannasängen - den heliga kon. Brandingenjörsprogrammet Brandteknik LTH, Lund 2001.
Ladda ner rapporten här!

Adawi R, Andersson M, Ekström D, Högberg D, Kräling A, Åkesson L
Verifiering av aktivt brandskydd på väteperoxidfabriken, processbyggnad 2, vid Kemira Kemi AB, Helsingborg. Brandingenjörsprogrammet Brandteknik LTH, Lund 2001
Ladda ner rapporten här!

Douhan M, Högberg D, Wallgren M, Åkesson F
Personsäkerheten vid Jönköpings teater. Rapport 9181 Brandingenjörsprogrammet Brandteknik LTH, Lund 2002
Ladda ner rapporten här!

Douhan M, Högberg D, Niméus F, Wallgren M, Åkesson F
Sorgenfri - från sorg till frihet. Rapport 9189 Brandingenjörsprogrammet Brandteknik LTH, Lund 2002
Ladda ner rapporten här!

Högberg D
Fördjupad brandförloppsbeskrivning som beslutsunderlag. Rapport 5101 Brandingenjörsprogrammet Brandteknik LTH, Lund 2002
Ladda ner rapporten här!

Högberg D
Breda brandmän - relevanta arbetsuppgifter ger arbetstillfredsställda brandmän. Räddningsverket - CRS Revinge, Lund 2003
Ladda ner rapporten här!