Demokrati

Skriven av David. i kategorin David

Vi lever i en tid av en hög tilltro till samtiden. Med den följer att vi också lever i en hög tilltro till demokrati som en metod att fatta beslut inom många områden. Men är det bra?

Är verkligen demokrati det ultimata sättet att fatta beslut, att styra ett land? Är inte demokrati ett ganska bräckligt system? Det skall inte så mycket till, enligt min mening, för att sätta demokratin ur spel. Istället för demokrati kan vi ganska lätt få "demokratur", om det ordet skulle finnas.

Demokrati bygger på att en viss andel av de som är satta att fatta ett beslut tycker samma sak. Det är också möjligt att i demokratin bygga in vissa hinder som skapar viss fördröjning i genomslag av tillfälliga nycker i allmänna uppfattningar. Men vad är det som styr allmänna uppfattningar?

När vi nu lever i en väldigt hög tilltro till samtiden innebär det också att vi har en något mer skeptisk syn på historien. Att dra lärdom av historien är inte alltid "fint". "Du kan väl inte resonera som man gjorde på 1800-talet, heller". Vi människor är ganska lättmanipulerade, vill jag mena. Om jag nu ändå dristar mig till att försöka lära mig av historien kan jag ta det skrämmande exemplet med Hitler och Tyskland. En man med goda retoriska egenskaper lyckas dupera miljontals människor till en allmän uppfattning om hur man skulle se på olika grupper av mänskligheten vilken fick ödesdigra konsekvenser. Att detta inte skulle kunna ske i den tid som nu är med ett massivt informationsflöde och extremt goda möjligheter till att vara källkritisk tror jag inte på. Just på grund av att det är så lätt att både sprida och uppfatta information är möjligheten att sprida desinformation också lika lätt.

Nu har jag inget alternativ till demokrati. En studiekamrat till mig hävdade att "upplyst despoti" vore det bästa. Nu vet jag inte om han fortfarande håller fast vid den åsikten men ibland undrar jag om han inte var en bit på vägen mot ett bättre samhälle. Jag är ingen antidemokrat på något sätt och tror heller inte på religiöst styre ("prästerskapsstyre") och absolut inte på diktatur. Det skulle vara intressant att lära sig mer om vilka alternativ till demokrati som finns och vilka erfarenheter som historiskt finns belagda av dessa.