Verksamhetsuppföljning

Skriven av David. i kategorin David

Sistlidna vecka innehöll ett möte på min arbetsplats där det för mig presenterades önskemål om att nyttja min förmodade kompetens på ytterligare områden än tidigare.

Min förvaltningschef anser att vi tappat en hel del vad gäller uppföljning av den verksamhet vi bedriver. Förvaltningen har under många år haft en hög svansföring vad gäller statistik från våra räddningsinsatser sam analyser av den statistiken. Vidare har förvaltningen också en synnerligen god kontroll på ekonomin med uppföljning av vartenda litet öre. Dock har inte alla andra delar av verksamheten haft uppföljning på samma nivå. Här vill nu förvaltningsledningen ta ett nytag kring detta med ett brett anslag.

Lite smickrande är det att ledningen också vill lägga ett övergripande ansvar för detta på mig. Det innebär att hösten kommer att innebära en lite mer renodlad blandning vad gäller arbetsuppgifter för mig. Jag kommer fortfarande på halvtid vara utlånad till länets kommuners gemensamma projekt kring kommunikationssystemet Rakel. Sedan kommer jag att ha kvar min utryckningstjänst som brandingenjör i beredskap för länets norra räddningstjänstregion och under stundom räddningschef i beredskap för hela länet. Vidare har jag förmånen att under hösten vara föräldraledig på deltid. Resterande del av tjäntsen kommer att handla om detta med verksamhetsuppföljning.

Jag har ännu inte hunnit ta tag i detta på allvar, eftersom den innevarande beredskapsveckan haft många operativa uppdrag. Tankarna har dock börjat snurra och det finns många aspekter som skall kokas ner till en bra mix till grund för projektets utveckling.

Jag hoppas kunna delge lite klipp från detta projekt här på min lilla privata arena av nätet.