Tankar kring behovsinventering

Skriven av David. i kategorin David

Idag har jag ägnat lite tid åt att skriva någon form av förberedelsematerial till min förvaltningsledning inför behovsinventering kring verksamhetsuppföljningen.

Jag har försökt lyfta blicken lite och istället för att utgå ifrån vilka data vi tror oss kunna prestera istället börja i änden av målgrupper. Vilka är de och varför är de viktiga? Vilka syften har vi när vi väljer dessa målgrupper?

Efter den tankeloopen har jag försökt landa in i presentationsform. På vilka sätt tror vi att de identifierade målgrupperna kan ta emot information? Vilka former skall vi fokusera på? Handlar det som tabellvärden? Diagram? Kurvor? Staplar? Noggrannhet?

Till slut försöker jag hitta vilka informationsmängder som finns att använda. Hur beror dessa av varandra? På vilka sätt kan de interagera? Vem äger datat och hur kan vi få rättighet att nyttja det?

Min tanke är nu att jag skall lämna dessa tankeområden till min förvaltningsledning så att de får chans att förbereda sig för en intervju som jag skall hålla med var och en av dem. Min tanke är inte att kasta allt tidigare arbete som är gjort kring verksamhetsuppföljning. Vissa saker är vi jätteduktiga på och har järnkoll på. Detta måste vi självklart ta med oss i det fortsatta arbetet, men det gäller samtidigt att inte fastna i det som är gjort.

Den kommande tiden tänker jag ägna lite åt att strukturera projektet lite tydligare och parallellt genomföra de nämnda intervjuerna. Vidare ska jag också ta kontakt med några kollegor i branschen vilka förhoppningsvis kan ge mig lite inspiration.

To be continued...